Vinhomes Ocean Park Ngọc Trai NT01-30 View hồ 24ha [Khu VIP chuyển nhượng]