Ecopark tiếp sức đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở BV C Đà Nẵng