Danh sách bán chuyển nhượng liền kề, biệt thự và shophouse San Hô Vinhomes Hưng Yên

Nhận ký gửi chuyển nhượng mua bán, chuyển nhượng suất ngoại giao nhà liền kề Shophouse và biệt thự Phân Khu San Hô Vinhomes Hưng Yên dự án The Empire Ocean Park 2. Anh Chị cần ký gửi bán lại hoặc mua buôn, mua lẻ vui lòng gọi Hotline 098.247.7777 để trao đổi thông tin chính xác và các phương án, phương thức nhập hàng từng loại. Dưới đây là danh sách gửi bán phân khu San Hô Vinhomes The Empire.

Mặt bằng phân khu San Hô The Empire Vinhomes Ocean Park Hưng Yên
Mặt bằng phân khu San Hô The Empire Vinhomes Ocean Park Hưng Yên

Danh sách bán chuyển nhượng Biệt thự đơn lập San Hô Vinhomes Hưng Yên  

 1. San Hô: ĐĐD-02, Diện tích đất: 192 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 39.7 tỷ.
 2. San Hô: 17-01, Diện tích đất: 299,5 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 55.62 tỷ.
 3. San Hô: 13-01, Diện tích đất: 320 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 58.5 tỷ.
 4. San Hô: 13-02, Diện tích đất: 320 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 55.6 tỷ.
 5. San Hô: 13-32, Diện tích đất: 320 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 54.78 tỷ.
 6. San Hô: 12-66, Diện tích đất: 292 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 46.5 tỷ.
 7. San Hô: 19, Diện tích đất: 296 m2, Hướng nhà: Đông Bắc và Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc:  74 tỷ.
 8. San Hô: 20, Diện tích đất: 292 m2, Hướng nhà: Đông Nam và Đông Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 76.5 tỷ.
 9. San Hô: 21, Diện tích đất: 292 m2, Hướng nhà: Đông Bắc và Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: Liên hệ.
 10. San Hô: 1-10, Diện tích đất: 432 m2, Hướng nhà: Đông Bắc và Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 79.9 tỷ.
Bán biệt thự đơn lập San Hô - Vị trí SH22
Bán biệt thự đơn lập San Hô – Vị trí SH22

Danh sách bán chuyển nhượng Biệt thự Song Lập San Hô Vinhomes Hưng Yên

 1. San Hô: 13-24, Diện tích đất: 160 m2, Diện tích xây dựng: 331,9 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 25.2 tỷ.
 2. San Hô: 12-70, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 233,5 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 17.4 tỷ.
 3. San Hô: 13-26, Diện tích đất: 160 m2, Diện tích xây dựng: 331,9 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 25.5 tỷ.
 4. San Hô: 13-38, Diện tích đất: `160 m2, Diện tích xây dựng: 331,9 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 26.1 tỷ.
 5. San Hô: 13-37, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 233,5 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 17.8 tỷ.
 6. San Hô: 17-03, Diện tích đất: 150 m2, Diện tích xây dựng: 335 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 26.3 tỷ.
 7. San Hô: 17-11, Diện tích đất: 150 m2, Diện tích xây dựng: 335 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 24.5 tỷ.
 8. San Hô: ĐĐD-26, Diện tích đất: 160 m2, Diện tích xây dựng: 335 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 31.4 tỷ.
 9. San Hô: 17-09, Diện tích đất: 150 m2, Diện tích xây dựng: 335 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 24.6 tỷ.
 10. San Hô: 13-43, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 331,9 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 20.2 tỷ.
Vị trí phân khu San hô Vinhomes Hưng Yên
Vị trí phân khu San hô Vinhomes Hưng Yên

Danh sách bán chuyển nhượng shophouse San Hô Vinhomes Hưng Yên

 1. Shophouse Đại Lộ San Hô:123, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 445,3 m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 19.2 tỷ.
 2. Shophouse Đại Lộ San Hô: 173, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 445,3 m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 22.2 tỷ.
 3. Shophouse Đại Lộ San Hô: 135, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 445,3 m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 21 tỷ.
 4. Shophouse Đường Đại Dương: 02, Diện tích đất: 192 m2, Diện tích xây dựng: đang cập nhật m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 39.7 tỷ.
 5. Shophouse San Hô: 4-08, Diện tích đất: 136 m2, Diện tích xây dựng: 377,48 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 24.981 tỷ.
 6. Shophouse San Hô: 4-10, Diện tích đất: 136 m2, Diện tích xây dựng: 377,48 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 24.981 tỷ.
 7. Shophouse San Hô: 4-48, Diện tích đất: 102 m2, Diện tích xây dựng: 377,48 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 20.668 tỷ.
 8. Shophouse San Hô: 4-58, Diện tích đất: 102 m2, Diện tích xây dựng: 377,48 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 20.4 tỷ.
 9. Shophouse San Hô: 4-70, Diện tích đất: 136 m2, Diện tích xây dựng: 377,48 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 24 tỷ.
 10. Shophouse San Hô: 4-67, Diện tích đất: 108 m2, Diện tích xây dựng: 400 m2, Hướng nhà: Đông Bắc và Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 22.3 tỷ.
 11. Shophouse San Hô: 7-99, Diện tích đất: 90 m2, Diện tích xây dựng: 361,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 17.9 tỷ.
 12. Shophouse San Hô: 7-57, Diện tích đất: 90 m2, Diện tích xây dựng: 361,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 17.3 tỷ.
 13. Shophouse San Hô: 7-65, Diện tích đất: 90 m2, Diện tích xây dựng: 361,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 16.956 tỷ.
 14. Shophouse San Hô: 19-84, Diện tích đất: 112 m2, Diện tích xây dựng:327 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 17.2 tỷ.
 15. Shophouse San Hô: 19-43, Diện tích đất: 112 m2, Diện tích xây dựng:327 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 17.9 tỷ.
 16. Shophouse San Hô: 19-02, Diện tích đất: 152 m2, Diện tích xây dựng: 518,8 m2, Hướng nhà: Tây Bắc và Tây Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 31.119 tỷ.
 17. Shophouse San Hô: 19-106, Diện tích đất: 112 m2, Diện tích xây dựng:327 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 17.7 tỷ.
Bán Shophouse San Hô Hưng Yên - Vị trí SH19 - 22
Bán Shophouse San Hô Hưng Yên – Vị trí SH19 – 22

Danh sách bán chuyển nhượng nhà liền kề San Hô Vinhomes Hưng Yên

 1. San Hô: 2-20, Diện tích đất: 98 m2, Diện tích xây dựng: 286 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 15.3 tỷ.
 2. San Hô: 2-25, Diện tích đất: 63 m2, Diện tích xây dựng: 254 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 10.68 tỷ.
 3. San Hô: 2-14, Diện tích đất: 63 m2, Diện tích xây dựng: 254 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 9.8 tỷ.
 4. San Hô: 3-01, Diện tích đất: 152 m2, Diện tích xây dựng: 511 m2, Hướng nhà: Đông Nam và Tây Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc:  27.8 tỷ.
 5. San Hô: 3-13, Diện tích đất: 80 m2, Diện tích xây dựng: 326 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 12.665 tỷ.
 6. San Hô: 3-16, Diện tích đất: 80 m2, Diện tích xây dựng: 326 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 12.8 tỷ.
 7. San Hô: 5-02, Diện tích đất: 65 m2, Diện tích xây dựng: 260 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 11.355 tỷ.
 8. San Hô: 5-24, Diện tích đất: 91 m2, Diện tích xây dựng: 260 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 13.12 tỷ.
 9. San Hô: 5-53, Diện tích đất: 65 m2, Diện tích xây dựng: 260 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 10.5 tỷ.
 10. San Hô: 6-108, Diện tích đất: 60 m2, Diện tích xây dựng: 240 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Hoàn thiện, – Giá gốc: 11.46 tỷ.
 11. San Hô: 6-50, Diện tích đất: 84 m2, Diện tích xây dựng: 258 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Hoàn thiện, – Giá gốc: 14 tỷ.
 12. San Hô: 8-06, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 280 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 12.22 tỷ.
 13. San Hô: 8-08, Diện tích đất: 98 m2, Diện tích xây dựng: 280 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 15.08 tỷ.
 14. San Hô: 8-35, Diện tích đất: 84 m2, Diện tích xây dựng: 258 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 12.856 tỷ.
 15. San Hô: 9-13, Diện tích đất: 96 m2, Diện tích xây dựng: 348 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 14.6 tỷ.
 16. San Hô: 9-24, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 280 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 11.1 tỷ.
 17. San Hô: 10-22, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 280 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 11 tỷ.
 18. San Hô: 10-51, Diện tích đất: 96 m2, Diện tích xây dựng: 348 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 16.2 tỷ.  
 19. San Hô: 11-02, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 280 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 11.1 tỷ.
 20. San Hô: 11-33, Diện tích đất: 96 m2, Diện tích xây dựng: 348 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 14.3 tỷ.  
 21. San Hô: 12-24, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 280 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 11.23 tỷ.
 22. San Hô: 12-17, Diện tích đất: 96 m2, Diện tích xây dựng: 348 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 14.78 tỷ.  
 23. San Hô: 14-18, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 280 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 11.37tỷ.
 24. San Hô: 14-51, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 280 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 11.79tỷ.
 25. San Hô: 15-15, Diện tích đất: 65 m2, Diện tích xây dựng: 260 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 10.7 tỷ.
 26. San Hô: 15-20, Diện tích đất: 65 m2, Diện tích xây dựng: 260 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 10.33 tỷ.
 27. San Hô: 16-16, Diện tích đất: 60 m2, Diện tích xây dựng: 252 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 9.5 tỷ.
 28. San Hô: 16-35, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 280 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 11.2 tỷ.   
 29. San Hô: 17-52, Diện tích đất: 65 m2, Diện tích xây dựng: 260 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 11.25 tỷ. 
 30. San Hô: 17-35, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 280 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 12.85 tỷ.   
 31. San Hô: 18-23, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 280 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 10.8 tỷ.   
 32. San Hô: 18-44, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 280 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 10.9 tỷ.
 33. San Hô: 20-69, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 280 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 11.3 tỷ.
 34. San Hô: 20-48, Diện tích đất: 48 m2, Diện tích xây dựng: 182 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Hoàn Thiện – Giá gốc: 9.8 tỷ
 35. San Hô: 21-144, Diện tích đất: 56 m2, Diện tích xây dựng: 224 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 8.54 tỷ.
 36. San Hô: 21-113, Diện tích đất: 56 m2, Diện tích xây dựng: 224 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 8.6 tỷ.
 37. San Hô: 22-147, Diện tích đất: 48 m2, Diện tích xây dựng: 182 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Hoàn thiện, – Giá gốc: 10.22 tỷ.
 38. San Hô: 22-76, Diện tích đất: 63 m2, Diện tích xây dựng: 253 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 10.22 tỷ.
Bán liền kề San Hô Vinhomes Hưng Yên - Mã căn SH21-142
Bán liền kề San Hô Vinhomes Hưng Yên – Mã căn SH21-142

 

Anh Chị đang xem Tin tức các sản phẩm Liền kề Shophouse và biệt thự bán hoặc chuyển nhượng Phân Khu Chà Là, trong chuyên mục Tin tức mua bán BĐS Vinhomes tại Website Nguyenthanhcuong.com  Mọi đóng góp hoặc hợp tác vui lòng liên hệ Hotline: 0916.05.9696

Xem thêm tin tức cùng dự án

Bài viết liên quan:

Contact Me on Zalo
0916059696