Danh sách bán chuyển nhượng liền kề, biệt thự và shophouse Chà Là Vinhomes Hưng yên

Nhận ký gửi chuyển nhượng mua bánsuất hàng ngoại giao nhà liền kề Shophouse và biệt thự Phân Khu Chà Là Vinhomes Hưng Yên dự án The Empire Ocean Park 2. Anh Chị cần ký gửi bán lại hoặc mua buôn, mua lẻ vui lòng gọi Hotline 098.247.7777 để trao đổi thông tin chính xác và các phương án, phương thức nhập hàng từng loại. Dưới đây là danh sách gửi bán

Danh sách bán chuyển nhượng biệt thự đơn lập Chà Là.   

 1. Chà Là 11-139, Diện tích đất: 217,9 m2, Diện tích xây dựng:  332,2 m2, Hướng nhà: Tây bắc và Đông bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc:  26.5 tỷ.
 2. Chà Là 11-181, Diện tích đất:  217,9 m2, Diện tích xây dựng: 332,2 m2, Hướng nhà: Tây Bắc và Tây Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 24.627 tỷ.
 3. Chà Là 9-98, Diện tích đất:  217,9 m2, Diện tích xây dựng:  332,2 m2, Hướng nhà: Đông Nam và Tây Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc:  24.5 tỷ.
 4. Chà Là 9-97, Diện tích đất: 217,9 m2, Diện tích xây dựng: 332,2 m2, Hướng nhà: Tây Nam và Tây Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 22.879 tỷ.
 5. Chà Là 9-56, Diện tích đất: 217,9 m2, Diện tích xây dựng: 332,2 m2, Hướng nhà: Đông Nam và Đông Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 24.7 tỷ.
 6. Chà Là 8-89, Diện tích đất: 241,1 m2, Diện tích xây dựng: 470 m2, Hướng nhà: Tây Bắc và Tây Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 29 tỷ.
 7. Chà Là 34, Diện tích đất:  241,1 m2, Diện tích xây dựng: 470 m2, Hướng nhà: Đông Nam và Đông Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc:  33 tỷ.
 8. Chà Là 02, Diện tích đất: 206,5 m2, Diện tích xây dựng: 470 m2, Hướng nhà: Đông Nam và Đông Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 29.7 tỷ.
 9. Chà Là 32, Diện tích đất: 199.9 m2, Diện tích xây dựng: 332.2 m2, Hướng nhà: Đông Nam và Tây Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: Liên hệ.
 10. Chà Là 13-64, Diện tích đất: 217,9 m2, Diện tích xây dựng:  332,2 m2, Hướng nhà: Đông Nam và Đông Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: Liên hệ.
Bán biệt thự Song Lập Chà Là - Mã căn CL8-67
Bán biệt thự Song Lập Chà Là – Mã căn CL8-67

Danh sách bán chuyển nhượng biệt thự song lập Chà Là.   

 1. Chà Là 11-153, Diện tích đất: 127,5 m2, Diện tích xây dựng: 283,8 m2, Hướng nhà: Tây- Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 14.54 tỷ.
 2. Chà Là 9-70, Diện tích đất: 127,5 m2, Diện tích xây dựng: 283,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 13.06 tỷ.
 3. Chà Là 9-81, Diện tích đất: 127,5 m2, Diện tích xây dựng: 283,8 m2, Hướng nhà: Tây bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 13.94 tỷ.
 4. Chà Là 8-71, Diện tích đất: 127,5 m2, Diện tích xây dựng: 283,8 m2m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 14.5 tỷ.
 5. Chà Là 10, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng:  m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 13.59 tỷ.
 6. Chà Là 8-67, Diện tích đất: 127,5 m2, Diện tích xây dựng: 283,8 m2, Hướng nhà: Tây-Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 14.5 tỷ.
 7. Chà Là 13-84, Diện tích đất: 127,5 m2, Diện tích xây dựng: 283,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: Liên hệ.
 8. Chà Là 13-68, Diện tích đất:  127,5 m2, Diện tích xây dựng: 283,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: Liên hệ.
 9. Chà Là 9-61, Diện tích đất: 127,5 m2, Diện tích xây dựng: 283,8 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 12.692 tỷ.
 10. Chà Là 20, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng:  m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao:  – Giá gốc: 13.59 tỷ.
Phối cảnh phân khu Chà Là Vinhomes Hưng Yên
Phối cảnh phân khu Chà Là Vinhomes Hưng Yên

Danh sách bán chuyển nhượng nhà phố shophouse Chà Là.   

 1. Bán Shophouse ĐLNT-33, Diện tích đất: 134 m2, Diện tích xây dựng: 417 m2, Hướng nhà: Đông Bắc và Đông Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 17.42 tỷ
 2. Bán Shophouse ĐLNT-10, Diện tích đất: 100 m2, Diện tích xây dựng: 417 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 16.186 tỷ
 3. Bán Shophouse ĐLNT-12, Diện tích đất: 160 m2, Diện tích xây dựng: 417 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 23.74 tỷ
 4. Bán Shophouse ĐLNT-58, Diện tích đất: 134 m2, Diện tích xây dựng: 417 m2, Hướng nhà: Đông Bắc và Tây Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc:  17.42 tỷ.
 5. Bán Shophouse ĐLNT-59, Diện tích đất: 175,8 m2, Diện tích xây dựng: 417 m2, Hướng nhà: Đông Bắc và Đông Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 24.43 tỷ.
 6. Bán Shophouse Chà Là 5-63, Diện tích đất: 112 m2, Diện tích xây dựng: 312 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 12.7 tỷ.
 7. Bán Shophouse Chà Là 5-71, Diện tích đất: 80 m2, Diện tích xây dựng: 287,3 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 9.93 tỷ.
 8. Bán Shophouse Chà Là 5-27, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 287,3 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 8.2 tỷ.
 9. Bán Shophouse Chà Là 15-15 và 18, Diện tích đất: 112,5 m2, Diện tích xây dựng: 418 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 18 tỷ.
 10. Bán Shophouse Chà Là 15-42, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 287,3 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 10 tỷ.
Bán liền kề Chà Là 35
Bán liền kề Chà Là 35

Danh sách bán chuyển nhượng liền kề Chà Là.   

 1. Chà Là: 12-101, Diện tích đất: 48 m2, Diện tích xây dựng: 188,7 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 5.8 tỷ.
 2. Chà Là 11-131, Diện tích đất: 48 m2, Diện tích xây dựng: 188,7 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Hoàn thiện, – Giá gốc: 7.494 tỷ.
 3. Chà Là: 35, Diện tích đất: 58,5 m2, Diện tích xây dựng: 231 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 7.463 tỷ.
 4. Chà Là: 9-32, Diện tích đất: 58,5 m2, Diện tích xây dựng: 231 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: hoàn thiện, – Giá gốc: 8.762 tỷ.
 5. Chà Là: 11-124, Diện tích đất: 64 m2, Diện tích xây dựng: 263 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 7.643 tỷ.
 6. Chà Là 7-32, Diện tích đất: 63 m2, Diện tích xây dựng: 256,7 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 7.7 tỷ.
 7. Chà Là: 6-45, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 285 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 8.2 tỷ.
 8. Chà Là 8-118, Diện tích đất: 84,5 m2, Diện tích xây dựng: 231 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 8.869 tỷ.
 9. Chà Là 12-02, Diện tích đất: 134,2 m2, Diện tích xây dựng: 256,7 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 16.9 tỷ.
 10. Chà Là 14-146, Diện tích đất:125m2, Diện tích xây dựng: 256,6 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 14.839 tỷ.

Anh Chị đang xem Tin tức các sản phẩm Liền kề Shophouse và biệt thự bán hoặc chuyển nhượng Phân Khu Chà Là, trong chuyên mục Tin tức mua bán BĐS Vinhomes tại Website Nguyenthanhcuong.com  Mọi đóng góp hoặc hợp tác vui lòng liên hệ Hotline: 0916.05.9696

Xem thêm tin tức cùng dự án

Contact Me on Zalo
0916059696