Chuyển nhượng Ngọc Trai NT18-30 – Gía 27 tỷ [Biệt thự đơn lập]