Chuyển nhượng Ngọc Trai NT18-26 – Gía 27.5 tỷ [Biệt thự đơn lập]