Chuyển nhượng Ngọc Trai NT18-06 – Gía 26 tỷ [Biệt thự đơn lập]