Bán Vinhomes Ocean Park 2 Hưng Yên liền kề, biệt thự và shophouse Sao Biển

Ngoài bán hàng mới của Chủ đầu tư Vinhomes Nguyễn Thanh Cương nhận ký gửi chuyển nhượng mua bán, chuyển nhượng suất ngoại giao nhà liền kề Shophouse và biệt thự Phân Khu Sao Biển Vinhomes Hưng Yên (Link thông tin phân khu cập nhật liên tục) dự án The Empire Ocean Park 2 Hưng Yên (Link thông tin tổng cập nhật liên tục). Anh Chị cần ký gửi bán lại hoặc mua buôn, mua lẻ vui lòng gọi Hotline 098.247.7777 để trao đổi thông tin chính xác và các phương án, phương thức nhập hàng từng loại. Dưới đây là danh sách bán Biệt thự, Shophouse và liền Sao Biển Vinhomes The Empire.

Danh sách bán Biệt thự đơn lập Sao Biển Vinhomes Hưng Yên.   

 • Sao Biển: 174, Diện tích đất: 428 m2, Diện tích xây dựng: 476,5 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 85.6 tỷ.
 • Sao Biển: 172, Diện tích đất: 378 m2, Diện tích xây dựng: 476,5 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 63.9 tỷ.
Phối cảnh tổng thể phân khu Sao Biển
Phối cảnh tổng thể phân khu Sao Biển

Danh sách bán Biệt thự song lập Sao Biển Vinhomes Hưng Yên.   

 • Sao Biển: 116, Diện tích đất: 170 m2, Diện tích xây dựng: 416,5 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 32.78 tỷ.
 • Sao Biển: 186, Diện tích đất: 170 m2, Diện tích xây dựng: 416,5 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 32 tỷ.
 • Sao Biển: 202, Diện tích đất: 170 m2, Diện tích xây dựng: 416,5 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 31.2 tỷ.

Danh sách bán shophouse Sao Biển Vinhomes Hưng Yên

 1. Shophouse đường Kinh Đô: KĐ75, Diện tích đất: 75 m2, Diện tích xây dựng: 315 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 13.9 tỷ.
 2. Shophouse đường Kinh Đô: KĐ276, Diện tích đất: 75 m2, Diện tích xây dựng: 315 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 17 tỷ.
 3. Shophouse Sao Biển: SB117, Diện tích đất: 169,3 m2, Diện tích xây dựng: đang cập nhật m2, Hướng nhà: Tây Nam và Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 34.78 tỷ.
 4. Shophouse Sao Biển: SB141, Diện tích đất: 109,2 m2, Diện tích xây dựng: 421,4 m2, Hướng nhà: Tây Nam và Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 20.4 tỷ.
 5. Sao Biển: 32, Diện tích đất: 96 m2, Diện tích xây dựng: 390 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 18.8 tỷ.
 6. Shophouse Biển Xanh: 01, Diện tích đất: 97 m2, Diện tích xây dựng: 367 m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 18.9 tỷ.
 7. Shophouse Đường Đại Dương: 128, Diện tích đất: 102,5 m2, Diện tích xây dựng:  đang cập nhật m2, Hướng nhà: Tây Nam và Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 19.26 tỷ.
 8. Sao Biển: 2-26, Diện tích đất: 119,5 m2, Diện tích xây dựng: 423,5 m2, Hướng nhà: Đông Bắc và Đông Nam, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 20.6 tỷ.
 9. Sao Biển: 5-03, Diện tích đất: 109 m2, Diện tích xây dựng: 421 m2, Hướng nhà: Tây Bắc và Đông Bắc, Bàn giao: thô, – Giá gốc: 17.19 tỷ
Thiết kế Shophouse Sao Biển Mẫu 1
Thiết kế Shophouse Sao Biển Mẫu 1

Danh sách bán nhà liền kề Sao Biển Vinhomes Hưng Yên.   

 1. Sao Biển: 6-277, Diện tích đất: 55 m2, Diện tích xây dựng: 232,46 m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: Hoàn thiện, – Giá gốc: 8.9 tỷ.
 2.  Sao Biển: 6-163, Diện tích đất: 55 m2, Diện tích xây dựng: 232,46 m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: Hoàn thiện, – Giá gốc: 8.7 tỷ.
 3. Sao Biển: 6-42, Diện tích đất: 58,5 m2, Diện tích xây dựng: 240 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 7.8 tỷ.
 4. Sao Biển: 7-54, Diện tích đất: 56 m2, Diện tích xây dựng: 232,46 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 7.56 tỷ.
 5. Sao Biển: 7-194, Diện tích đất: 58,5 m2, Diện tích xây dựng: 240 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 8.12 tỷ.
 6. Sao Biển: 7-201, Diện tích đất: 58,5 m2, Diện tích xây dựng: 240 m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 8.3 tỷ.
 7. Sao Biển: 7-99, Diện tích đất: 65 m2, Diện tích xây dựng: 273 m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 9.6 tỷ.
 8. Sao Biển: 8-08, Diện tích đất: 48 m2, Diện tích xây dựng: 196 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 7 tỷ.
 9. Sao Biển: 8-37, Diện tích đất: 48 m2, Diện tích xây dựng: 196 m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 6.6 tỷ.
 10. Sao Biển: 8-01, Diện tích đất: 64 m2, Diện tích xây dựng: 252 m2, Hướng nhà: Tây Nam và Tây Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 10.9 tỷ.
 11. Sao Biển: 9-137, Diện tích đất: 48 m2, Diện tích xây dựng: 196m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 7.3 tỷ.
 12. Sao Biển: 9-30, Diện tích đất: 58,5 m2, Diện tích xây dựng: 240m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 8.6 tỷ
 13. Sao Biển: 10-05, Diện tích đất: 58,5 m2, Diện tích xây dựng: 240 m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 9.2 tỷ.
 14. Sao Biển: 10-82, Diện tích đất: 56 m2, Diện tích xây dựng: 232 m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 8.4 tỷ.
 15. Sao Biển: 10-179, Diện tích đất: 58,5 m2, Diện tích xây dựng: 240 m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 8.9 tỷ.
 16. Sao Biển: 11-11, Diện tích đất: 63 m2, Diện tích xây dựng: 259 m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 9.38 tỷ.
 17. Sao Biển: 11-42, Diện tích đất: 67,5 m2, Diện tích xây dựng: 281 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 9.987 tỷ.
 18. Sao Biển: 12- 55, Diện tích đất: 67,5 m2, Diện tích xây dựng:281 m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 9.89 tỷ.
 19. Sao Biển: 12- 44, Diện tích đất: 67,5 m2, Diện tích xây dựng:281 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 9.77 tỷ.
 20. Sao Biển: 13- 44, Diện tích đất: 67,5 m2, Diện tích xây dựng: 281 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 9.58 tỷ.
 21. Sao Biển: 13-55, Diện tích đất: 67,5 m2, Diện tích xây dựng: 281 m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 9.6 tỷ.
 22. Sao Biển: 14-63, Diện tích đất: 67,5 m2, Diện tích xây dựng: 218 m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 9.86 tỷ.
 23. Sao Biển: 14-62, Diện tích đất: 67,5 m2, Diện tích xây dựng: 218 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: Hoàn thiện, – Giá gốc: 11.23 tỷ.
 24. Sao Biển: 15-35, Diện tích đất: 67,5 m2, Diện tích xây dựng: 218 m2, Hướng nhà: Tây Nam, Bàn giao: Hoàn Thiện, – Giá gốc: 11.47 tỷ.
 25. Sao Biển: 14-76, Diện tích đất: 67,5 m2, Diện tích xây dựng: 218 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: Thô, – Giá gốc: 9.6 tỷ.

Anh Chị đang xem Tin tức các sản phẩm Liền kề Shophouse và biệt thự bán hoặc chuyển nhượng Phân Khu Sao Biển, trong chuyên mục Tin tức mua bán BĐS Vinhomes tại Website Nguyenthanhcuong.com  Mọi đóng góp hoặc hợp tác vui lòng liên hệ Hotline: 0916.05.9696

Xem thêm tin tức cùng dự án

Bài viết liên quan:

Contact Me on Zalo
0916059696